Door in te schrijven op onze mailinglist erken je te weten dat de ingevoerde gegevens alleen zullen worden gebruikt voor de goede werking van onze organisatie. Wij garanderen deze gegevens niet met derden te delen en geven je natuurlijk het recht om inzage te nemen van de van jou bewaarde gegevens en we zullen die gegevens ook verwijderen van zodra ze niet meer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden gevraagd. Je mag te allen tijde vragen om uit deze lijst te worden uitgeschreven en je kan ook je gegevens aanpassen mocht dit noodzakelijk blijken.
* indicates required
Zonder deze gegevens is inschrijven niet mogelijk.
Zonder deze gegevens is inschrijven niet mogelijk.
Zonder deze gegevens is inschrijven niet mogelijk.
Niet verplicht - wel nuttig om in te vullen
Niet verplichte informatie
Niet verplichte informatie
Niet verplichte informatie
In dit veld kan je opmerkingen, vragen en suggesties kwijt. We zullen er zeker de nodige aandacht aan besteden.
Email Marketing Powered by Mailchimp